Czasy Duofolda i Vacumatica


Dwudziestolecie 1921-1940 to bardzo ciekawy okres nie tylko dla firmy Parker. 

W USA w tym czasie rządzą kolejno: W.Harding, J.Coolidge, H.Hoover i F.D.Roosevelt.

Polska przeżywa burzliwy okres dwudziestolecia międzywojennego. 

W sztuce dominuje kubizm, Bauhaus, dadaizm, surrealizm, Art Deco i zaczyna się socrealizm.

Kino przechodzi z niemego w dźwiękowe. Jazz króluje na parkietach. 

W muzyce pojawiają się S.Rachmaninow, M.Ravel i R.Strauss. 

Nobla literackiego otrzymują między innymi W.B.Yeats (1923), W.S.Reymont (1924), G.B.Shaw (1925), T.Mann (1929), I.Bunin (1933) i E.O'Neill (1936).